คำขวัญเมืองพิษณุโลก

พระพุทธชินราชงามเลิศ              ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร

สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ            หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก

ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา

䫵Ѵѧǹ

Դwatwangwon@hotmail.co.th